torsdag 8 december 2011

Min adress

Tänk om det finns en varelse på en annan planet i en annan galax. Tänk om den vill skicka ett brev till oss. Vilken adress skulle behöva stå på kuvertet för att brevet skulle komma fram? Kanske står det:

Inga kommentarer: