Vad ska vi lära?

Temaarbetet innefattar flera olika ämnen. Här beskrivs vilka delar av det centrala innehållet i Lgr 11 som är i fokus. 

Svenska
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Matematik
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter.
 • Mätning av tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
NO
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap.
Bild
utveckla förmågan att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Musik
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.